Radiation Detection

Komplett leverantör av detektorer, mätinstrument och analyssystem 

Gammadata har mer än 30 års erfarenhet som pålitlig partner till den kärntekniska industrin med många goda referenser.
Vi levererar högkvalitativa produkter för detektering av radioaktiv strålning och dessa har blivit branschstandard inom flertalet områden. T ex för aktiv och passiv dosimetri, instrument för ytkontaminering, aktivitetsmätningar, labbutrustning och on-line övervakningssystem. Vi har även en kompetent och auktoriserad serviceorganisation.