Produkter » Radioaktivitetsmätning » Kopparfilter till CRC

Kopparfilter till CRC

Artikelnr.: 5120-2286

Request a quotation
  • Kopparfilter (liner)

Kopparfilter (liner) för filtrering lågenergetiskt karaktäristisk röntgen vid mätning av I-123, In-111 eller andra nuklider som även har högre gammaenergier för aktivitetsmätning. Den lågenergetiska gammastrålningen attenueras olika beroende på materialet i vialen (glas eller plast), vilket kan elimineras med ett kopparfilter.  Standard-dippern kan användas även med kopparfiltrer.

Diameter yttre 70 mm
Diameter inre 66,8 mm
Längd 298 mm