Produkter » Radioaktivitetsmätning » CSW mjukvara för konfigurering av RDS-30 och RDS-80

CSW mjukvara för konfigurering av RDS-30 och RDS-80

Artikelnr.: 1233-246

Request a quotation
  • RDS-CSW mjukvara, för att konfigurera parameterinställningen på instrumenten RDS-30 och RDS-80

Mjukvara RDS-CSW för att konfigurera inställningarna i Mirions portabla strålskyddsinstrument RDS-30 och RDS-80. För att kommunicera med RDS-instrumenten behöves en USB till IrDA-adapter (se tillbehör).