Produkter » Radioaktivitetsmätning » Strålskydd & bly » Blytacka & blyglas » Blytackor fasade och spontade

Blytackor fasade och spontade

Request a quotation
  • Homogena och bubbelfritt
  • Spontade (chevron) för att undvika springor
  • Bygg själv
  • Option - blyglas

För bästa strålskydd kan vi erbjuda urfasade och spontade Chevron blytackor. Tackornas V-formade kanter gör dem enkla och säkra att stapla till en strålskyddande barriär utan risk att välta. Vi erbjuder flertalet olika storlekar och hörnbitar.

Standard 5 x 10 x 10 cm - part number 7410-0023
Bas 5 x 10 x 10 cm - part number 7410-0024
Topp 5 x 10 x 5 cm - part number 7410-0025
Hörn 5 x 10 x 10 cm - part number 7410-0026
Hörn Bas 5 x 10 x 10 cm -  part number 7410-0027
Hörn Topp 5 x 10 x 20 cm - part number 7410-0028
Wall Sphere Unit 5 x 10 x 20 cm - part number 7410-0029