Strålskydd & bly

Ett strålskydds effektivitet beror av strålslag och dess energi. Alfastrålning stoppas av bara några centimeter luft medans gammastrålning är starkt genomträngande och avskärmas mest effektivt av tunga ämnen med höga atomnummer. Ett bra grundämne för strålskärm av gammastrålning är bly med atomnummer 82 som har en relativt hög densitet på 11,34 g/cm³. För att stoppa betastrålning är de lättare ämnen att föredra då de tunga atomkärnorna tenderar att sprida betastrålningen med sekundär strålning som följd. Neutronstrålning strålskärmas bäst av ämnen med hög protontäthet, t.ex. vatten.

Gammadata erbjuder massor av strålskyddslösningar. Strålskyddsfrågan berör nästan all verksamhet som hanterar joniserande strålning.