Produkter » Radioaktivitetsmätning » Strålkällor » Volym och densitetsstrålkällor » Volymstrålkällor Isotrak

Volymstrålkällor Isotrak

Request a quotation

Strålkällor i matriser från Isotrak, både mixade och enskilda nuklider. Strålkällan blandas homogent i ett plastharts som sedan hälls i matrisen. Det aktiva hartset täcks normalt av ett skikt av inaktivt harts. Därefter sluts strålkällan med ett lock för att skapa en tät, solid källa. Gasekvivalenta strålkällor produceras genom att kombinera den aktiva lösningen med plastskum.

Standardgeometrier
- 1 liter Marinelli bägare (egen geometri)
- 1 liter plastflaskor (egen geometri)
- Marinellibägare (typ GA-MA)
- Simulerade filter
- Simulerade gasstandarder (typ GA-MA)

Densiteter
- 0,02 g/cm³ gasekvivalent 1 atm
- 0,1 g/cm³ gasekvivalent 10 atm
- 0,2 g/cm³ gasekvivalent 20 atm
- 0,5-0,6 g/cm³ gas ekvivalent med granulerat kol
- 0,97 g/cm³ vattenekvivalent
- Eventuell densitet 0,1 - 3,0 g/cm³
- Andra densiteter på begäran