Produkter » Radioaktivitetsmätning » Strålkällor » Strålkälla i lösning » Radionuklider i Lösning

Radionuklider i Lösning

Artikelnr.: 7000-serie, 6000-serie

Request a quotation
  • Spårbara strålkällor i lösning för kalibrering
  • 7000-serien kalibrerade och spårbara lösningar NIST eller DAkkS
  • 6000-serien med okalibrerade lösningar

7000-Serien
Kalibrerade nuklidlösningar. Varje radionuklid är spårbar till NIST men kan även förses med certifikat från DAkkS. Nominell aktivitet är inom 15% av den begärda aktiviteten. Lösningarna är som oftast aktivitetsbestämda med en osäkerhet på 3% med 99% konfidensnivå. Osäkerheten i aktivitetsbestämningen kommer inte att överstiga 5% (om inget annat uttryckligen står angivet i katalogen). Tillverkningsland USA

6000-Serien
Ej kalibrerade nuklidlösningar. Varje radionuklid innehåller angiven aktivitet inom ±15%. Lösningarna finns i ett stort spann av olika aktiviteter. Varje nuklid har sin egen aktivitetsbegränsning, se katalogen för mer detaljer. Tillverkningsland USA

Ange aktivitet, vialtyp och fyllnadsnivå/volym vid offertbegäran.

Flamsäker glasampull FSA Glas 5 ml 16.5 mm x 84 mm
Flamsäker glasampull FSA Glas 10 ml 19,0 mm x 107 mm
Flamsäker glasampull FSA Glas 20 ml 22.6 mm x 130 mm
Flamsäker glasampull FSA Glas 50 ml 28.5 mm x 178 mm
V-Vial Polypropylen 2 ml 12.7 mm x 46.5 mm
V-Vial Polypropylen 5 ml 20.3 mm x 59.4 mm
Plastflaska Polypropylen 125 ml 50.8 mm x 101.6 mm
Plastflaska Polypropylen 1000 m 88.9 mm x 203.2 mm

Tillgängliga isotoper är

Ag-108m P-32
Ag-110m Pb-210
Am-241 Pm-147
Am-243 Po-208
Au-195 Po-209
Au-198 Po-210
Ba-133 Pu-236
Be-7 Pu-238
Bi-207 Pu-239
C-14 Pu-240
Ca-45 Pu-241
Cd-109 Pu-242
Ce-139 Ra-226
Ce-141 Ra-228
Cf-252 Ru-103
Cl-36 Ru-106
Cm-244 S-35
Co-56 Sb-124
Co-57 Sb-125
Co-58 Sc-46
Co-60 Se-75
Cr-51 Si-32
Cs-134 Sm-151
Cs-137 Sn-113
Eu-152 Sr-85
Eu-154 Sr-89
Eu-155 Sr-90
Fe-55 Ta-182
Gd-148 Tc-95m
Gd-153 Tc-99
Ge-68 Te-123m
H-3 Th-228
Hg-203 Th-229
Ho-166m Th-230
I-125 Th-232
I-129 Tl-204
I-131 U-232
Ir-192 U-233
Mn-54 U-235
Na-22 U-236
Nb-95 U-238
Ni-59 Y-88
Ni-63 Zn-65
Np-237 Zr-95