Strålkälla i lösning

Strålkällor i lösning finns i flera olika varianter och volymer, endera som enskild isotop eller mixade tillsammans. Standardiserade volymer är  5-, 10-, 20- or 50 ml i förseglade glasampuller. Andra tillgängliga större volymer är 100-, 250-, 500- and 1000 mL även dessa levereras i förseglade glasflaskor. Vissa långlivade isotoper finns på lager i 5 ml förpackningar för snabb leverans.

Radionuklider i Lösning

Artikelnr.: 7000-serie, 6000-serie

Artikelnr.: 7000-serie, 6000-serie 7000-Serien Kalibrerade nuklidlösningar. Varje radionuklid är spårbar till NIST men kan även förses med certifikat från DAkkS. Nominell aktivitet är inom 15% av den begärda aktiviteten. Lösningarna är som oftast aktivitetsbestämda...

Mixade Gammastrålkällor i Lösning

7500- och 7600-serien Mixade gammastrålkällor med isotoperna Cd-109, Ce-139, Co-57, Co-60, Cs-137, Hg-203, Sn-113, Sr-85, Y-88 inom energiområdet 88 keV - 1836 keV med flertalet olika optioner och isotopblandningar. 7500-serien innehåller Te-123m...

Low Level Tracers

Artikelnr.: 8000-series

Artikelnr.: 8000-series Low-level radioactive tracer solutions are available in flame-sealed reagent bottles with a ground glass cap to minimize evaporative losses. These samples are particularly useful for radiochemical measurements, which require a...