Produkter » Radioaktivitetsmätning » Strålkällor » Strålkällor för vätskescintillator » Strålkällor till vätskescintillator

Strålkällor till vätskescintillator

Artikelnr.: SET-H3C14-LSC-20FST, SET-H3C14-LSC-7FST, LSCBC566321, LSCBC594946

Request a quotation
  • Strålkällor till Hidex LSC
  • Strålkällor till Beckman Coulter LSC
  • Vanliga nuklider (andra nuklider finns på förfrågan): 3H, 14C, 36Cl, 55Fe, 63Ni, 99Tc, 89Sr, 90Sr

Quenched
Specialtillverkade "quenchade" standardset (typiskt 5 - 10 vialer) för västskescintillatorer bereds med kundens cocktail (räknevätska). Standarderna är gravimetriskt tillverkade i flamsäkra glasampuller (FSA). Efter beredning kontrolleras proverna på Analytics kalibrerade vätskescintillator. Kunderna kan gärna skicka oss sina egna vialer.

Unquenched
Ett set består av 3H och 14C och ett bakgrundsprov. Aktiviteter från 5 kBq för 3H och 2,15 kBq för 14C.

Alfa/Beta
Ett set består av 241Am, 36Cl och ett bakgrundsprov. Typiska aktiviteter är 1,6 kBq för respektive nuklid. Andra aktiviteter och nuklider finns vid förfrågan.

Mer tekniska data finns i produktinformationsbladet under fliken Broschyrer