Medicinska strålkällor

Medicinska strålkällor så som Plankällor, Doskalibratorkällor, Punktmarkörer, Pen point-markörer, Linjekällor, etc. till exempel för QC och kalibrering eller andra typer av tillämpningar inom sjukhusfysik.

Vialstrålkällor

Varje vialstrålkälla levereras med ett certifikat och är aktivitetsbestämda inom 5%. Noggrannheten är tillräckligt bra för kvalitetssäkringen av doskalibratorer. Vialstrålkällorna kan köpas individuellt eller i set enligt användarens önskemål. Även andra...

Stavstrålkällor

Eckert & Zieglers stavstrålkällor av typ R för kalibrering av Na/(Tl)-hålkristaller. Aktivtetens diameter är 4,75 mm. Konstruerad i stöttålig plast i tre olika storlekar. R1 = 127 mm x 15,9 mm...

Punktmarkör

Artikelnr.: 0975-S100, 0975-S200

Artikelnr.: 0975-S100, 0975-S200 Punktmarkörer vid SPECT-undersökning med aktivtitstoleans ±15%. Även makörer av spårbart material och bättre noggranhet finns tillgängligt. Storlek 25,4 mm + 6,35 mm (1" x 0,25"). Spot Marker Co-57, 370 kBq (10...

Pennmarkör

Artikelnr.: PP-057-100U, PP-057-200U

Artikelnr.: PP-057-100U, PP-057-200U Pennmarkörer används för att markera en punkt eller område vis SPECT-undersökningar. Markören syns omedelbart på kameran. Aktiviteten sitter placerad på en aluminiumsatv som skruvas in i ett mässingsskydd vilket skyddar...

Linjalkälla fast

Linjalstrålkällan är en plasttub med 5 mm diameter som innehåller 15 olika avsnitt av Co-57 eller bly. Totallängd 17 sm och aktivitetslängd 15 cm. Nominell aktivitet ±15%. Linjalstrålkälla Co-57, 0,74 MBq...

Linjekälla flexibel

Flexibla linjekällor för att synliggöra avgränsningar vid bildtagning. Aktiviteten är jämt fördelat i ett böjbart epoxymaterial med diameter 2,4 mm. Längd 500 mm. Linjekälla Flex Co-57, 1,85 MBq (50 μCi).........0975-F050 Linjekälla Flex...

Linjalstrålkälla Flexibel

The Flexible Ruler is a plastic tube 4.8 mm in diameter, containing 45 sequential 10,0 mm sections of Co-57 and inactive lead. The overall length of the ruler is 47...

Planstrålkällor

Plankällor ger ett uniformt strålfält för utvärdering av gammakameror för att upptäcka och korrigera kameran innan diagnostisk användning. Den typiska hållbarheten för Co-57 är ca 2 år. Strålkällorna finns i...