Strålkällor för Industri

Gammadata erbjuder ett stort antal varianter på slutna strålkällor för industriellt bruk från Eckert & Ziegler, till exempel strålkällor för densitetsmätare, nivåmätare, tjockleksmätning, ytskiksmätare, olje- och gasindustri.

Kalibrering- och Industristrålkällor med högre aktiviteter

Följande isotoper finns tillgängliga i katalogen i diverse olika former och varianter, Am-241, Am-241/Be, Ba-133, Cd-109, Cf-252, Co-57, Co-60, Cs-137, Eu-152, Fe-55, Gd-153, Kr-85, Na-22, Ni-63, Pm-147, Ru-106, Se-75, Sr-90,...