Produkter » Radioaktivitetsmätning » Strålkällor » Gasstrålkällor » Ej Trycksatta Gasstrålkällor

Ej Trycksatta Gasstrålkällor

Request a quotation
  • Överförbara gasstrålkällor med isotoperna Xe-133, Xe-127 och Kr-85

Ej trycksatta gasstrålkällor vilket möjliggör kalibreringar med riktig gas. Strålkällorna kommer i 33 ml glassflaskor med två avstängningskranar och septum för att överföring av gasen. Som tillbehör finns ett överföringspaket med kalibrerad spruta och instruktioner. 

Tillgängliga isotoper är 133Xe, 127Xe och 85Kr eller en mix av dem. Den mixade standarden har ett brett energispektrum för gas och emitterar fotoner med energierna 81, 145, 172, 202, 375 och 514 keV.

Volume: 33 cm³ glass sphere
Kr-85 = KR5-EG-33ML. Activities from 370 kBq - 1,85 GBq
Xe-127 = XE7-EG-33ML. Activities 37 kBq -185 MBq
Xe-133 = XE3-EG-33ML. Activities 37 kBq - 5 GBq