Gasstrålkällor

En serie med standards i gasform eller simulerad gasform. Strålkällorna levereras i stålcylindrar som trycksätts med kvävgas, gas i glasampuller med septum eller som strålkällor fördelad i ett lågdensitetsmaterial vilket som simulerar gas.

Simulerade Gasstrålkällor

Mixade simulerade gasstrålkällor används inom gammaspektrometri för kalibrering. Mixen deponeras i lågdensitetsmaterialet polystyren som vi fyller era burkar. Densiteten ligger mellan 0.015 och 0.020 g/cm³ och kräver ingen korrektion för...

Ej Trycksatta Gasstrålkällor

Ej trycksatta gasstrålkällor vilket möjliggör kalibreringar med riktig gas. Strålkällorna kommer i 33 ml glassflaskor med två avstängningskranar och septum för att överföring av gasen. Som tillbehör finns ett överföringspaket...

Trycksatta Gasstrålkällor

Trycksatta gasstrålkällor för kalibrering av flödesdetektorer. Strålkällorna härstammar från NIST-spårbara gasstrålkällor och trycksätts med kvävgas. De levereras med volym 20 liter komprimerad i en 500 ml stålcylinder eller med volym...