Produkter » Radioaktivitetsmätning » Strålkällor » Gammastrålkällor » Industristrålkällor

Industristrålkällor

Request a quotation
  • Industriella slutna gammastrålkällor 

Följande isotoper finns tillgängliga i katalogen i diverse olika former och aktiviteter till flera GBq. Am-241, Am-241/Be, Ba-133, Cd-109, Cf-252, Co-57, Co-60, Cs-137, Eu-152, Fe-55, Gd-153, Kr-85, Na-22, Ni-63, Pm-147, Ru-106, Se-75, Sr-90, Yb-169.

Mer detaljerad information om varje enskild isotop hänvisas till katalogen.