Produkter » Radioaktivitetsmätning » Strålkällor » Gammastrålkällor » Fasta gammastrålkällor, punkt och tub

Fasta gammastrålkällor, punkt och tub

Request a quotation

Ett stort utbud av gammastrålkällor i olika geometrier, energier och nuklider. Typiska användningsområden är kalibrering av gammaspektroskopiska instrument eller strålskyddstillämpningar. Källorna finns som singel-nuklid (eller i färdiga set med utvalda nuklider), mixade nuklider, röntgenstrålkällor eller inre konversionsstrålkällor.