Alfastrålkällor

Alfastrålkällor avsedda för kalibrering och instrumentkontroll av halvledardetektorer inom alfaspektrometri. Även ytstrålkällor för funktionskontroll och kalibrering av handinstrument och prober.

Strålkällor för alfaspektroskopi - typ A-1

Strålkällor för alfa — Typ A-1 Typ A-1 strålkällan är en fast strålkälla i aluminiumhållare med diameter 25.4 mm och höjd 3.18 mm. Aktivitetens diameter är 5 mm. Strålkällan är avsedd...

Strålkällor för alfaspektroskopi - Typ A-2

Alfastrålkällor typ A-2 A-2 är fast monterad i en aluminiumring med storleken 12.7 mm x 6.35 mm (0.5” dia x 0.250”). Aktivitetens diameter är 5 mm. (0.197"). Alfastrålkällorna är tillräckligt bra...

Strålskällor för alfaspektroskopi - typ PM

Alfastrålkällor för spektroskopi - Type PM Strålkällan monteras i en plasthållare och kan tas lös vid installation i detektor eller strålskydd. Hållaren mäter diameter 25.4 mm x 3.18 mm. Den löstagbara...

Mixade alfastrålkällor

Sammasatt alfastrålkälla för alpaspektroskopi. 370 Bq av vardera Pu-239, Am-241 och Cm-244 är elktrodeponerade på en platiniumfolie. Aktiviteten har diamter 5 mm. Strålkällan är helt öppen. Energimixen är från 5,1...

Strålkällor för alfaspektroskopi - Isotrak

Isotraks strålkällor för alfaspektroskopi tillverkas med en aktivitetstolerans på 30% av nominellt angiven aktivitet. Kalibreringscertifikatet från DaKKS anger emissionsrat av alfa och aktivitet. Tillgängliga isotoper Np-237 Pu-239 Am-241 Pu-238 Cm-244

Alfastrålkällor

The AFR source standard mounting is in a type A-2 capsule with a 9,5mm active diameter. The active element for Am-241 consists of a rolled monolithic foil in which the activity...

Ytstrålkällor - Planschetter, Ringar samt Areastrålkällor isotrak (EU)

Ytstrålkällorna från isotrak används till exempel för lågbakgrundsmätare, hand/fot/personmonitorer och handburna strålskyddsinstrument. Källorna från Isotrak klassificeras med avseende på dess noggrannhet/spårbarhet enligt Klass 1 (ISO8769:2016) - emissionsosäkerhet mindre än 3%....

Ytstrålkällor - Planschetter, Ringar och Kvadratiska Areastrålkällor (US)

Ytstrålkällorna från f.d Analytics finns i alla strålslag och används till exempel för lågbakgrundsmätare, hand/fot/personmonitorer och handburna strålskyddsinstrument. Källorna är spårbara mot NIST och med preparaten följer ett certifikat (vissa...