Strålkällor

Gammadata erbjuder ett stort sortiment av radioaktiva isotoper bland annat från den världsledande tillverkaren Eckert & Ziegler. Varje strålkälla levereras normalt med ett certifikat när de framställs med spårbart material mot någon av primärlabben, till exempel DAkkS, NIST, NPL med flera. Men även okalibrerade strålkällor finns att tillgå, för exempelvis energikalibreringar och instrumentkontroll. Inom Eckert & Ziegler hittar du gamla kända varumärken som exempelvis Isotrak och QSA.

Observera att för att använda och förvärva en strålkälla, gäller förutsättningarna i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter SSMFS 2018:1 eller SSMFS 2018:2 avseende tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet.

Gammadata kan även hjälpa till att återta uttjänta strålkällor.

Osäker på vilken strålkälla som behövs? Pröva Eckert & Zielgers Source Finder