Produkter » Radioaktivitetsmätning » Sjukhusfysik » Strålkällor » Punktmarkör

Punktmarkör

Artikelnr.: 0975-S100, 0975-S200

Request a quotation
  • Punktmarkör för SPECT-undersökningar

Punktmarkörer vid SPECT-undersökning med aktivtitstoleans ±15%. Även makörer av spårbart material och bättre noggranhet finns tillgängligt. Storlek 25,4 mm + 6,35 mm (1" x 0,25").

Spot Marker Co-57, 370 kBq (10 μCi) = 0975-S010, SM-057-10U
Spot Marker Co-57, 925 kBq (25 μCi) = 0975-S025, SM-057-25U
Spot Marker Co-57, 1,85 MBq (50 μCi) = 0975-S050, SM-057-50U
Spot Marker Co-57, 3,7 MBq (100 μCi) = 0975-S100, SM-057-100U
Spot Marker Co-57, 7,4 MBq (200 μCi) = 0975-S200, SM-057-200U