Produkter » Radioaktivitetsmätning » Sjukhusfysik » Strålkällor » Linjalkälla fast

Linjalkälla fast

Request a quotation
  • Linjaltrålkälla för SPECT

Linjalstrålkällan är en plasttub med 5 mm diameter som innehåller 15 olika avsnitt av Co-57 eller bly. Totallängd 17 sm och aktivitetslängd 15 cm. Nominell aktivitet ±15%.

Linjalstrålkälla Co-57, 0,74 MBq (150 µCi) ........... 0975-RR57, FM-57-150U