Automatiska Gammaräknare

Gammaräknare är ett helautomatiskt system för att mäta prover innehållande såväl högenergetiska gammastrålar som lågaktiva och lågenergetiska prover. Systemet passar synnerligen väl för forskning inom nuklearmedicin och PET.

 

AMG - helautomatisk gammaräknare

Artikelnr.: 425-601

Artikelnr.: 425-601 Hidex gammaräknare AMG är ett helautomatiskt gammaräknarsystem för såväl högenergetisk gamma som lågaktivia av lågenergetsika gammastrålande prover. Den är utvecklad särkilt för forskning inom nuklearmedicin och PET. Räknare använder sig...