Sjukhusfysik

Medicinsk användning av joniserande strålning är ett viktigt verktyg för modern diagnostik och terapi. Röntgenundersökningar är vanliga och inom tandvården tas idag ca 15 miljoner röntgenbilder/år i Sverige. Förutom röntgen används nukleärmedicinsk teknik för diagnostik, där radioaktiva ämnen tillförs kroppen via bärarsubstans. Det innebär att anställda och patienter behöver minimera risken av onödig exponeringen enligt den vedertagna ALARA-principen.