Tritiummätning

Tritium eller 3H förkommer i många kärnprocesser och återfinns i ånga (H1H3O) eller i vätgas (H1H3). Betapartiklarna från tritium har en maxenergi på 18 keV och kommer bara ett par millimeter i luft. För att detektera dessa måste fönsterlösa system användas. Att mäta tritiumkontaminering fungerar alltså inte med vanliga strålskyddsinstrument utan till detta används styrkprov som räknas i en vätskescintillator. Samma mätteknik gäller för tritium bundet i vatten. För kontinuerliga mätningar ac tritium i luft används instrument av flow-through typ.

Triathler LSC

Artikelnr.: 425-034

Artikelnr.: 425-034 Triathler LSC är en vätskescintillator från Hidex som är känd för sin ringa storlek och goda prestanda. Triathlern kan utrustas med alfa/beta-separering (hårdvara och mjukvara) som möjligör riktigt låga detektionsgränser...

LB 110 - rums- och frånluftsövervakning av tritium

Artikelnr.: 80872-10

Artikelnr.: 80872-10 Luft som skall mätas mixas med räknegasen och leds genom en 1,3 liter proportionalräknare. Metan (mixas luft/gas 1:3) eller Argon-Metan (P10, mixas luft/gas 1:4) används som räknegas. LB 110 har...

B ionix - portabel tritium monitor

Det bärbara instrumentet B ionix är avsett för realtidsövervakning av tritium aktivitet och andra β-emitters i omgivande luft. Tack vare dess mycket höga känslighet, ergonomi och tillförlitlighet tillhandahåller det strålningsnivåerna...

C Ionix rums- och frånluftsövervakning av tritium

Monitorn C ionix används för att mäta kontinuerlig aktivitet av tritium och andra β-emitters i en gas för alla tillämpningar av arbetsplatsövervakning, avveckling, utsläppsmätning eller andra applikationer. Väggmonterad är C ionix...

M Ionix mobil tritiummonitor

The mobile tritium detector M ionix is used for real time monitoring of tritium levels and other ambient beta gases in the air. Mionix assures radioprotection for your teams continuously during...

DTionix - on-line tritium system

The DTionix analyzer is able to measure online and in real time the activity of Tritium or other Beta gases (Kr85, Xe133, C14,...), in air.

HT IONIX TRITIUM BUBBLERS

The HT ionix range is the result of more than 22 years of international expertise in the world of tritium measurement, constantly enriched by the feedback from the operators of...