Produkter » Radioaktivitetsmätning » Rumsövervakning och omgivningsmätningar » Stationär utrustning för övervakning » G64

G64

Artikelnr.: NOM003282

Request a quotation
  • Pseudologaritmisk skala med bra statistik för låga samt höga strålnivåer
  • Löstagbar detektor som kan användas separat
  • Tre larmnivåer
  • Visuellt och akustiskt larm
  • Larmen övervakas på distans via växlande reläer
  • Övervakning av interlock-funktion
  • Frontmatad RS-232 för konfigurering med PC

G64 är en stationär övervakning med avseende på gammastrålning. Kompakt och strömförsörjd via 230V. Designad för fast installation med kärntekniska industrin i fokus, men den kan även användas mobilt på pirra för temporära mätningar. G64 är normalt utrustad med halvledardetektor men finns i tre olika versioner med andra detektorplattformar

  • G64IC: För höga dosrater och ackumulerad dose
  • G64SC: Används i kombination med existerande scintillationsdetektorer
  • G64GM: Används i kombination med existerande GM-rör