Partikel, jod och ädelgasmonitorer

Partikel, jod och ädelgasmonitorer används t.ex. inom rums och skortstensövervakning på kärntekniska anläggningar, acceleratorer eller andra områden där det finns risk för luftburen radioaktivtet via aerosoler.

iCAM

Artikelnr.: NOM003014

Artikelnr.: NOM003014 iCAM mäter kontinuerligt luftburen alfa- och betastrålning och används för att övervaka arbetsplatser eller kontrollerade utrymmen inom industri. Den har funktionen att enkelt och snabbt varna operatörerna men har samtidigt...

LB 9140 - Alpha/Beta Moving Filter Monitor

Artikelnr.: 55927-01

Artikelnr.: 55927-01 With the mobile moving filter monitor LB 9140 airborne alpha and beta activities in room and exhaust air can be monitored with high sensitivity. Due to the silent and low...

LB 150D-R - Alpha/Beta Fixed Filter Monitor

The α-β-particulates monitor LB 150 D-R uses a fixed filter and is a true real time monitor while collection, detection and evaluation are done simultaneously. The very high sampling rate of...

BAI 9109-4 - Noble Gas Monitor

The noble gas monitor detect betas and could monitor radioactive gases such as Krypton-85, Argon-41, Xenon-133, Carbon-11 and Fluorine-18 in rooms and air. BAI9109-4 provide accurate measurement and low MDA...

ABPM 203M - Mobile Alpha/Beta Particulate Monitor

The small and light weight extendable sensor of the ABPM 203M allows this monitor to function locally next to the respiratory tract of personnel. A dual silicon detector performs the...

IM 201M - Mobil Jodmonitor

Den mobila jodmonitorn IM201M mäter ett jod som infångats av det aktiva kolet både i molekylär och organisk form. Jodmonitorer används för att övervaka luftburen jod i skorstenar, ventilationstrummor och...

NGM 209M mobil ädelgasmonitor

NGM 209M monitorn från RAMSYS-produktlinjen har utvecklats för att övervaka luft i arbetsområden, utsläpp i skorsten eller ventilationskanaler. Dubbla kiseldioddetektorer i en integrerad 4 pi/3 cm blyskyddad provvolym garanterar hög tillförlitlighet...

BAI9103-2 - Mobil jodmonitor

Artikelnr.: BAI9103

Artikelnr.: BAI9103 BAI01+3 är ett mobilt system för att mäta luftburen jod. Den mäter simultant två valbara ROIs och kan såledens samtidigt övervaka t.ex. I-123 och I-131. Mätdata presenteras i dataloggern LB5340...