Produkter » Radioaktivitetsmätning » Rumsövervakning och omgivningsmätningar » Mobila Mätningar för Omgivning, Fordon och Flyg » SPIRView

SPIRView

Artikelnr.: NOM004636

Request a quotation
  • Realtids radiologisk karta för övervakning
  • Datainsamling från olika detektorsystem: fotgängare, markfordon, flygplan, marina fartyg, UAV, rovers, robotteknik
  • Dataöverföring och lagring
  • Underlätta kommunikationen från fältet till tillsynsmyndigheterna
  • Bekräftelse av fjärrlarm (Reachback)

Mjukvaran SpirVIEW ger en unik radiologisk karta. Den sammanställer och centraliserar mätdata och larm från de olika enheterna som används på fältet. Mjukvaran är skalbar från enstaka detektorer till ett helt nätverk.