Produkter » Radioaktivitetsmätning » Rumsövervakning och omgivningsmätningar » Mobila Mätningar för Omgivning, Fordon och Flyg » SPIR-Ident Mobil

SPIR-Ident Mobil

Artikelnr.: NOM000146

Request a quotation
  • Mobil plattform för bil- båt -flygburen kartläggning med spektroskopi.
  • Högkänsligt system med realtidsidentifiering och kartering
  • Perfekt för att hitta strålkällor, kartlägga markkontaminering, kartlägga naturlig backgrund.
  • Flexibelt system med en eller flera detektorer med NaI eller LaBr3 samt neutrondetektor
  • Fältmässigt system som kan driftsättas på 5 minuter
  • Fältmässig mobil dator med GPS

SPIR-Ident Mobil är en mobil plattform för bil- båt -flygburen kartläggning med spektroskopiska egenskaper. Fältmässig och modulärt. Detektors volym  varieras i storlek och  Avsett för kartläggning av naturlig bakgrund, kvalitativa och kvantitativa mätningar efter nedfall samt lokalisering av strålkällor. 

SPIR-Ident består av
- Dektorlådor med GM-rör för höga dosrater och neutrondetekor BZnS som option.
- Dator med SPIR-Ident mjukvarorna SpirMOBIL och SpirPORTAL
- SpirVIEW övergripande insamlingsmjukvara som samlar ihop att detektorerna mätdata och presenterar ett grafiskt gränssnitt för användarna.
- SpirTRANING är en simuleringsmjukvara för övning med eller utan strålkällor.

 

Detektor: 1 till 4 st parallella NaI(Tl) på  2 eller 4 liter + neutrondetektor
Energiområde: 30 keV till 3 MeV
Display: Via PC eller andra enheter
Samplingsfrekvens: 1 sekund spektra och stabilisering
Enheter: Dosrat och CPS
Flera detektorer kan köras parallellt
Identifiering: Automatiskt löpande
Larm: Justerbar av användaren
Upplösning: Typiskt 8%
Känslighet: 37 cps per nSv/h (4 liter)
MCA: 1024 kanaler
Identifiering: 4 isotoper samtidigt
Isotoplista: ANSI N42-34, N42-38, IEC62327, IEC 62484 draft, IAEA Tecdoc
Kapsling: Polyester resin strengthened glass fiber containers
Storlek Single detektor: 84x24x24 cm 18 kg or 24 kg (4 liter)
Storlek Dubbel detektor: 90x42x33 cm 35 kg (2 liter) or 49 kg (4 liter)
Interface Storlek: 90x43x33 cm 20 kg
Takkapsling för 4 detektorer (2 liter): 195x130x50cm 120 kg
Temperaturområde: -20°C to +50°C 
Strömförsörjning: 85- 264 VAC eller 10-30 VDC