Gammakamera

Spektroskopiska Gammakameror tar bilder från gammastrålningen och sammanfogar dem vanliga bilder vilket ger en visualisering hur aktiviteten är distribuerade i rummet och samtidigt information om vilka isotoper som betraktas. Gammakameror används i arbetet med friklassning och dekommisionering, kartläggning av aktivitet ur strålskyddssynpunkt samt även vid beredskap och säkerhetsövervakningar.

shippingcontainer

iPIX

Artikelnr.: EM96681

Artikelnr.: EM96681 Compact size and lightweight for ultra portability Best tool to track low energy emitters (safeguards, security, fuel cycle) Industrial design for use in harsh environments Fosters the ALARA principle: Can...