Produkter » Radioaktivitetsmätning » Rumsövervakning och omgivningsmätningar » Aktivitetsmätning » LB 790 - 10-kanals alfa/beta lågnivåaktivitetsmätare

LB 790 - 10-kanals alfa/beta lågnivåaktivitetsmätare

Request a quotation
  • Eliminering av Radon genom unik detektortätningslösning 
  • Detektorenheten består av 5 modulära dubbla detektorsegment och en gemensam guard detektor för P-10 eller Ar-CO²-gas.
  • Servicevänlig och det är möjligt att ta bort ett detektorpar utan att demontera det övre blyskyddet helt. Utbyte av detektorfoile för ett par kan göras när systemet är i drift.

Art nr
42182-10 LB 790 10-fold system
65729 LB 790 2x10-fold TWIN system
65082 LB 790-5L 5x2-fold system
67067 LB 790-5L 5x2-fold TWIN system
XXXXX LB 790-3L 6-channel system

10-kanals lågnivå-aktivitetsmätaren LB 790 möjliggör samtidig och separat mätning av låga aktiviteter för alfa- och betastrålande isotoper med en detektionsgräns på ca. 12 mBq för Alpha (Am-241) och ca. 22 mBq för Beta (Sr-90).

Detektorerna och mätlådan - en enda enhet - kan dras ut ur blyskärmningen vid reparation. Om detta är nödvändigt måste ett metallstöd och 9 blytackor tas bort. Detta möjliggör en enkel service av lågnivåsystemet, såsom detektorbyte.
LB 790 ersätter trotjänaren LB 770.

Mätsystemet finns i olika versioner.

LB 790

Upp till 10 prover kan mätas samtidigt, och tillhörande provinformation kan enkelt matas in innan mätningen med tillhörande PC-programvara, AMS och utvärderas efter mätningen.

LB 790-5L

LB 790-5L har 5 individuella lådor för två prover vardera: Beroende på provhantering och provtyp kan antalet provpositioner som hör till en mätserie varieras och ändras vid behov.

Med LB 790-5L-systemet kan var och en av de fem lådorna laddas individuellt, så att upp till fem olika provmätningar kan utföras oberoende av varandra.

LB 790-3L

Som LB 790 fast med 6 provkoppar.

 

Mechanical Data  
External dimensions (with lead shielding) 850 x 545 x 320 (L x W x H in mm)
Weight (with lead shielding) approx. 1200 kg
Dimension detector unit with sample drawer and electronics 590 x 520 x 120 (L x W x H in mm)
Weight detector unit 37.5 kg
Material detector module cathode copper
Material guard counter aluminium
Physical & Electrical Data  
Power supply electronics +15/-15 V via LB 5330
Total current consumption 250 mA
Operating point with P-10 (typical) 1450 V
Counting gas ArCH4 (90/10) or ArCO2 (82/18) / ArCO2 (90/10)
Metrological Data (P-10)  
Typical background

< 0.1 cpm (Alpha)

< 1.0 cpm (Beta)

Ambient Conditions  
Operating temperature range 0°C to 50°C
Relative humidity 10 to 80%, no condensing
Protection degree IP 50 (according to DIN IEC 60529)