Vätskescintillator LSC

Gammadata erbjuder moderna och kompakta vätskescintillatorer från Hidex. Detektionsprincipen vätskescintillation har flera applikationer inom strålskydd, beredskap och forskning, allt från lågaktiva naturliga prover till rutinmässig provtagning inom kärnteknisk industri Hidex kunder är allt från små laboratorier till de största forskningsinstituten som exempelvis  CERN, IAEA, Princeton University med flera.

HIDEX 300 SL Vätskescintillator LSC med TDCR

Artikelnr.: 425-201

Artikelnr.: 425-201 Hidex vätskescintillator 300 SL är marknadens mest moderna scinträknare och den är dessutom är transporterbar. 300 SL använder en teknik kallad TDCR (Triple to Double Coincidence Ratio) med tre högkänsliga...

HIDEX 300 SLL (Super Low Level)

Artikelnr.: 425-020

Artikelnr.: 425-020 Hidex 300 SLL vätskescintillator med TDRC är en lågbakgrundsversion av 300 SL för att klara de mest utmanande lågaktiva proven. Den har utrustats med min 70 mm inre blyskydd, active...

HIDEX 600 SL Vätskescintillator LSC med TDCR

Artikelnr.: 425-006

Artikelnr.: 425-006 Hidex vätskescintillator 600 SL är för dig som kräver riktigt hög kapacitet. 600 SL använder, precis som i 300 SL, en teknik kallad TDCR (Triple to Double Coincidence Ratio) med...

Triathler LSC

Artikelnr.: 425-034

Artikelnr.: 425-034 Triathler LSC är en vätskescintillator från Hidex som är känd för sin ringa storlek och goda prestanda. Triathlern kan utrustas med alfa/beta-separering (hårdvara och mjukvara) som möjligör riktigt låga detektionsgränser...

Triathler Multilabel Tester

Artikelnr.: 425-004

Artikelnr.: 425-004 Triathler är ett instrument för att mäta enstaka prover utan automatisering. Det klarar av att detektrera all radioisotoper i olika format, även tritium. Tack vare dess låga vikt och möjlighet...

Triathler Luminometer

Artikelnr.: 524-014

Artikelnr.: 524-014 Triathler Luminometer från Hidex är utrustad med sin renomerade single photon counting technology som är unik på marknaden för luminometers. Triathlern kan bestyckas med manuell eller automatisk autoinjektor för "glow...

Triathler Gammaräknare

Artikelnr.: 425-024

Artikelnr.: 425-024 Triathler Gamma Counter från Hidex är ett kostnadsoptimerat alternativ till dyrare och större gammaräknare som fungerar utmärkt i laboratorier med mindre antal provtagningar.

Triathler med NaI detektor

Artikelnr.: 425-010

Artikelnr.: 425-010 Triathler Nal från Hidex är en nyckelfärdig lösning för att detektera gammastrålare. Den externa Nal detektorn på 2x2" av brunntyp ger bra räkningseffektivitet av gammaisotoper. Detektorn skärmas av 33 mm...

Triathler Bequerel Finder

Artikelnr.: 425-011

Artikelnr.: 425-011 Triathler Becquerel Finder är ett instrument för att upptäcka kontaminering i livsmedel. Proverna läggs i en Marinellburk på 1 liter eller 0,4 liters volym. Vanliga gammastrålande isotoper vid kärntekniska olyckor...