Provpreparering

Utrustning för provpreparering från Hidex

600 OX Oxidizer

*Oxidize your samples with confidence* Introducing the Hidex 600 OX Oxidizer, a fully computer controlled automated catalytic combustion unit for all organic sample preparation. The system uses industrial standard logic and...

Q-ARE 100

LB 2045 är ett modernt instrument baserat på blyskärmad gammaspektrometri, för att mäta och kvantifiera aktiviteten i livsmedel, jord eller vilt. Det är enkelt att använda även för den som...