Plastscintillatorer

Plastscintillatorer användbara normalt för att detektera gammaenergier över 100 keV eller laddade partiklar. Plasdetektorerna är relativit billiga och kan tillverkas med stor volym vilket gör dem synnerligen lämpliga för att konstruera stora mätsystem med många informationsbärare. Typiska tillämpningar är portaler för fordon eller personer, paketscanning eller forskning. Vi kan tillhandahålla färdigmonterade detektorlösningar eller det plastscintilerande materialet i bulk som plast, flytande eller fiber. Det är flexibelt material som finns i massor av varianter med få begränsningar. 

Läs mer om plastscintillatorer här