Välkända Mirion (f.d. Canberra) med 45 års branschnärvaro ligger bakom många innovationer inom kisel- och högrena germaniumdetektorer.

Scintillationsdetektorerna från Saint-Gobain Crystals är ett konglomerat av ledande kristalltillverkare för mätning av joniserande strålning, med välkända tillverkare som Bicron, Crismatec, Harshaw/STI, NE Technology, Gamma Laboratories och TGM Detectors (gasfyllda detektorer)