Labb och spektroskopi

Gammadata har med sina välrenommerade leverantörer och våra egna systemutvecklingsmöjligheter blivit en tydlig och solid leverantör till laboratorier där mätning och analys av strålning utförs.