Produkter » Radioaktivitetsmätning » Kontamination och friklassning » Friklassning och Avfallsmätning » LB 2050 - Avsökningsbox 150 liter

LB 2050 - Avsökningsbox 150 liter

Artikelnr.: 43072

Request a quotation
  • Volym 150 liter
  • 6 stora xenonfyllda proportionalräknare
  • Mäter i 4-Pi 
  • 5 mm blyskärm (option 7 mm)
  • Enkel ilastning till sopkärlet
  • 2 detektorer för bakgrundskompensering
  • Styrs med PC och mjukvara
  • Administrativt verktyg för avfallshantering

Avsökningsbox som består av en mobil detektorenhet på 150 liter och PC. Boxen är bestyckad med 6 st stora xenonfylda proportionalräknare som klarar både gamma och beta. Geometrin är i nära 4-pi vilket säkerställer god känslighet och mätinings har god kvalitet oavsett vart i sopkärlet avfallet finns. Våg är integrerad i boxen. Mätningen sparas lokalt på PC i en databas.

För isotoper så som C-11, F-18, Co-57, Sr-90, Tc-99m, In-111, I-125 eller I-131 är det möjligt att friklassa sopor av låg densitet på ett par minuter. Detektionsgräns 0,2 Bq/g. Boxen mäter samtidigt kontaminering på alla sidor. Bra rapportverktyg med flexibelt protokoll gör LB 2050 till ett bra verktyg för enkel friklassning.