Produkter » Radioaktivitetsmätning » Kontamination och friklassning » Friklassning och Avfallsmätning » CGO-Smart LNC spektroskopisk friklassningsbox 307 liter

CGO-Smart LNC spektroskopisk friklassningsbox 307 liter

Artikelnr.: NOM005941

Request a quotation
  • Uppfyller kraven i ISO11929 (2019), DIN 25457, EURATOM-direktivet 2013/59) och införande i nationella regelverk.
  • Låga säkerhetsmarginaler för detektering
  • Känslighet: stora plastdetektorer i 4π-konfiguration
  • Intelligens: automatisk viktkorrigering av LNC-faktorer, kompensation av NORM och bakgrundsbidrag, automatisk hantering av lätta föremål.
  • Snabbhet: Mirion Technologies mest avancerade beslutsalgoritmer möjliggör kortast möjlig mättid.
  • Mångsidighet: Kontaminationsmätning och friklassning med samma instrument.
  • Tillgänglighet: dynamisk bakgrundskompensation med spektralanalys.
  • Pålitlighet och stabilitet: beprövad plastscintillatorteknik

CGO-Smart LNC är en universell monitor för kontaminationsmätning och friklassning i ett enda instrument.

Monitorn har utformats för kontaminationsmätningar av medelstora föremål som verktygslådor, påsar och avfallstunnor. Den är baserad på branschens beprövade Smart-detekteringsteknik: spektrometri med plastscintillationsdetektorer och energianalys.

Dessutom har CGO-Smart LNC Mirion Technologies väl beprövade ledande nuklidkorrelationsteknik (LNC), vilket är särskilt effektivt för hantering av komplexa nuklidvektorer och rapportering av nuklidspecifik aktivitet efter behov för friklassningstillämpningar.

Mätkammare: 60 x 60 x 84 cm (H x W x D), 307 liter
Detektorer: 6 plastdetektorer
Spetrometri: 8 ROI, 256 kanaler vardera
Energitröskel: 50 keV (LNC mode 80 keV)
Spektrumbaserad stabilisering för temperatur- och driftkompensation
Spektrumviktad aktivitet
Nuklidbibliotek och användardefinierade nuklidvektorer
Lokaliseringsindikation
Dimension: 84 x 89 x 155 cm
Vikt: 1200 kg med 10 mm skärmning, 1600 kg med 25 mm skärmning, 2300 kg med 50 mm skärmning