Friklassning och Avfallsmätning

Potentiellt kontaminerat material som till exempel verktyg och byggnadsmaterial behöver friklassas innan de avlägsnas från aktiv sida. Mätbehovet varierar med storlek och typ av objekt. Gammadata erbjuder flera storlekar och varianter på mätsystem för friklassning av avfall.

Cronos-1 - Avsökningsbox 43 Liter

Artikelnr.: CRONOS-1

Artikelnr.: CRONOS-1 Cronos-1 är en avsökningsbox för gamma som mäter aktiviteten på eller i små objekt som exempelvis soppåsar, verktyg etc. Alla Cronosmodeller har en "fast following" bakgrundskompensering och friklassningsalgortim för att...

Cronos-4 - Avsökningsbox 129 Liter

Artikelnr.: 817800

Artikelnr.: 817800 Cronos-4 är en avsökningsbox för gamma som mäter aktiviteten på eller i små objekt som exempelvis soppåsar, verktyg etc. Alla Cronosmodeller har en "fast following" bakgrundskompensering och friklassningsalgortim för att...

LB 2050 - Avsökningsbox 150 liter

Artikelnr.: 43072

Artikelnr.: 43072 Avsökningsbox som består av en mobil detektorenhet på 150 liter och PC. Boxen är bestyckad med 6 st stora xenonfylda proportionalräknare som klarar både gamma och beta. Geometrin är i...

CGO-Smart LNC spektroskopisk friklassningsbox 307 liter

Artikelnr.: NOM005941

Artikelnr.: NOM005941 CGO-Smart LNC är en universell monitor för kontaminationsmätning och friklassning i ett enda instrument. Monitorn har utformats för kontaminationsmätningar av medelstora föremål som verktygslådor, påsar och avfallstunnor. Den är baserad på...

Cronos-11 - Avsökningsbox 346 liter

Artikelnr.: 817900

Artikelnr.: 817900 Cronos-11 är en avsökningsbox för gamma som mäter aktiviteten på eller i små objekt som exempelvis soppåsar, verktyg etc. Alla Cronosmodeller har en "fast following" bakgrundskompensering och friklassningsalgortim för att...

RTM661/440 - Avsökningsbox 440 liter

Artikelnr.: 00661V044000

Artikelnr.: 00661V044000 Friklassningsboxen är utformad för pålitlig mätning av t ex avfallspåsar, väskor och verktygslådor. Den snabba, integrerade gammamätningen är baserad på användning av 6 gamma stora plastscintilliatorer med PC baserad elektronik....

RTM661-540 Avsökningsbox 540 liter

RTM661/540 systemet är den största friklassningsboxen i RTM661 familjen. Genom användning av ett transportsystem görs laddning och lossning av mätobjekt i kammaren enkelt. Automatisk styrd dörr och våg och rymmer...

RTM644LNC - Stor friklassningsbox 1870 liter

Artikelnr.:  00644V000000

Artikelnr.:  00644V000000 RTM644 LNC är världens ledande friklassningssystem för stora föremål som avfallspåsar, olika typer av mätlådor, och 200 l och/eller 400 l tunnor. Objekten som ska mätas flyttas in/ut i kammaren...

RTM750 - Friklassningsscanner av tvätt och små objekt

Artikelnr.: 00750VOPT001

Artikelnr.: 00750VOPT001 Mirion RTM750 är en friklassningsscanner för att upptäcka kontaminering av tvätt och andra mindre objekt. Lösningen ger ett bra flöde av materialet med god repeterbarhet och säkerhet samt med låga...

RTM690 - Friklassningscanner av små och långa föremål

Artikelnr.: 00690V000000

Artikelnr.: 00690V000000 Mirion RTM690 är en friklassningsscanner för att upptäcka kontaminering på små och långa föremål t ex ställningsmaterial och masker. Lösningen ger ett bra flöde av materialet med god repeterbarhet och...

In Situ Object Counting Systems (ISOCS)

The ISOCS (In Situ Object Counting System) Calibration Software, which is a part and the heart of the ISOCS-concept, brings a new level of capabilities to gamma sample assay by...