Kontaminering

Exponerade eller öppna strålkällor innebär en risk för kontaminering av ytor utanför kontrollerat område. Ett scenario med utbredd kontaminering innebär ett såväl strålskyddsproblem som en risk för kostsam sanering. För att undvika detta, används känsliga mätinstrument för kontroll och ger en tidig varning om förekomsten. Kontaminering mäts i enheten 'counts per second' eller i ytaktivitet [Bq/cm²] för en specifik isotop. Vid vissa tillämpningar, t.ex. vid friklassning, är nivån för maximal tillåten ytaktivitet reglerad av myndigheter.

RDS-80

Artikelnr.: 1233-245

Artikelnr.: 1233-245 RDS-80 är ett litet kontaminationsinstrument med ett platt GM-rör. Mäter alfa-, beta- och gammastrålning i cps. Instrumentet har ställbara larmnivåer. Det går även att periodiskt spara mätdata och läsa ut...

LB 124 Scint

Artikelnr.: 43727-10

Artikelnr.: 43727-10 LB 124 Scint är ett bärbart instrument för att mäta kontamination. Det detekterar alfa, beta samt gamma. Instrumentet baseras på scintillationsdetektor av ZnS(Ag) på 170 cm². Bertholds detektor har...

LB 124 Scint-300

Artikelnr.: 48002

Artikelnr.: 48002 Kontaminationsmonitorn LB 124 Scint-300 är ett flexibelt instrument för strålskyddsmätningar av strålslag. Instrumentet har en scintillerande detektor av ZnS-detektor med klurigt utformad reflektor som ger jämn respons och en rejäl...

T401

Artikelnr.: T401

Artikelnr.: T401 Mycket robust och lättanvänd instrument för att mäta kontaminering. Instrumentet är bestyckat med Geiger Müller-detektor som mäter alla strålslag alfa, beta samt gamma. Skyddsklassen för instrumentet är IP65 och detektorn...

NORM monitor-IS - EX-klassad

Artikelnr.: NORM-IS-FULL, NORM-IS-GM, NORM-IS,SCINT

Artikelnr.: NORM-IS-FULL, NORM-IS-GM, NORM-IS,SCINT NORM moitor-IS (tidigare T201) är ett EX-klassat instrument med två probalternativ, scintillerande och/eller GM-rör. Ett extra läderskydd kommer med instrumentet. Scintillationsproben erbjuder bättre möjligheter än tidigare att att mäta internkontaminering...