Handinstrument

Gammadata tillhandahåller handburna instrument som är tåliga och byggda för professionellt dagligt bruk. Handinstrumenten används typiskt i det vardagliga arbetet med avsökningar och kontroll, samt för att säkerställa det personliga strålskyddet. Handinstrumenten har inbyggda detektorer eller externa prober och klarar av att mäta samtliga strålslag.