Produkter » Radioaktivitetsmätning » Persondosimetri » TLD - Passiv Persondosimeter » TLD-tabletter

TLD-tabletter

Request a quotation
  • MTS-N, MTS-6, MTS-7
  • MCP-N
  • MCP-Ns

TLD-material i olika former, vanligaste storleken är 4,5 mm i diameter med höjd 0,9 mm.

MTS-N, MTS-6, MTS-7
LiF:Mg,Ti dopade TLD med naturligt Litium MTS-N. MTS-6 innehåller anrikat Li-6 och MTS-7 med anrikat Li-7 för bättre neutronrespons. Används för strålskyddstillämpningar över hela världen.
Uppvärmning
Pre-bestrålning: 400°C i 1 timma följt av 100°C  i 2 timmar
Post-bestrålning: 100°C 

MCP-N
Högkänslig LiF:Mg, Cu, P dopad TLD, 30 gånger känsligare för gamma än MTS-N och därmed bättre för låga doser. MCP-N är känslig för värmebehandling så det ställer krav på att ugnen har stabila temeraturer.
Uppvärmning
Pre-bestrålning: 240°C i 10 minuter och snabb avkylning till rumstempratur
Post-bestrålning: 100°C

MCP-Ns
LiF:Mg, Cu, P är bästa lösningen för extremitetsdosimetri. Det är ett tunt aktivt högkänsligt skikt designat för att mäta Hp(0.07) i externa strålfält med låg genomträningsförmåga. Varje pellets består av en tunt aktivt skikt med tjocklek 8,5 mg/cm², bunden till ett tjockare och stabilt icke luminiscent material av LiF.
- Platt energiresponskurva för röngen- och betados
- Säkra mätresultat av Hp(0.07) i dosområdet runt µGy

MTS-N

Main features of MTS Pellets
  Form   solid disc 4.5 mm diameter, of selected thickness
  Effective atomic number Z   8.2
  Density [g.cm-3]   2.5
  TL emission spectrum [nm]   400
  Relative sensitivity to TLD-100   1
  Main peak temperature [oC]   210
  Zero dose reading [μGy]   15
  Detection threshold [μGy]   10
  Linearity range [Gy]   5×10-5 - 5
  Repeatability   < 2%
  Photon energy dependence 30 keV - 1.3 MeV   < 30 %
  Batch homogeneity [1 SD]   < 5 %
  Thermal fading [% at room temperature]   < 5% / yr
  Fluorescent light effect on fading and zero reading   negligible at laboratory light intensity
  Reusability   unlimited
  Dose rate influence   independent

MCP

  Form   solid disc 4.5 mm diameter, of selected thickness
  Effective atomic number Z   8.2
  Density [g.cm-3]   2.5
  TL emission spectrum [nm]   385
  Relative sensitivity to TLD-100   15
  Main peak temperature [oC]   210
  Zero dose reading [nGy]   100
  Detection threshold [nGy]   50
  Linearity range [Gy]   10-6 ÷ 10
  Repeatability   < 2%
  Photon energy dependence 30 keV - 1.3 MeV   < 20 %
  Batch homogeneity [1 SD]   < 5 %
  Thermal fading [% at room temperature]   < 5% / yr
  Fluorescent light effect on fading and zero reading   negligible at laboratory light intensity
  Reusability   unlimited
  Dose rate influence   independent