Produkter » Radioaktivitetsmätning » Persondosimetri » TLD - Passiv Persondosimeter » TL-dosimeter för RE-2000 läsaren

TL-dosimeter för RE-2000 läsaren

Request a quotation
  • TLD
  • Persondosimeter eller omgivningsdosimeter

TLD eller mer korrekt termoluminiscensdosimeter, består av ett strålkänsligt termoluminiscerande material och är en beprövad och utmärkt lösning för person och omgivningsdosimetri. Dosimetern är konstrueras så att det går att byta både filter och TL-materialet för att passa olika tillämpningar eller om det kommer nya TL-material.

En standard TLD-dosimeter består av en kodad bricka (slide) som placeras i en hållare (holder). TL-materialet (oftast i form av en pellet) läggs i hållaren som finns med eller utan filter. Hållaren placeras därefter i plasthöljet (cover). Hållaren har 4 platser för TL-materialet (pellets, chips eller stav). Se även bild.