DIS - Passiv Persondosimeter

DIS är en passiv jonkammare och kan jämföras med en TLD eller filmdosimeter, men med egenskapen att den ackumulerade dosen kan läsas ut närsom helst utan att informationen nollställs eller går förlorad. Till skillnad från t.ex. TLD behöver inte dosimetern skickas till externt lab för analys utan dosen kan enkelt utläsas direkt efter utfört arbete och utan risk att försvinna med posten eller exponeras på vägen.

DIS-1 - Direct Ion Storage Dosimeter Hp(10) och Hp(0.07)

Artikelnr.: 1237-035

Artikelnr.: 1237-035 DIS-1 persondosimeter är baserad på en jonkammare. Dosimetern är godkänd av de svenska strålningsmyndigheterna för katergori A arbetstagare som rapporterar dos till det nationella dosregistret. DIS-1 dosimetern kan beskrivas som ett...

DIS-1H3 - Direct Ion Storage Dosimeter för Hp(10) och Hp(3)

Artikelnr.: 1237-044

Artikelnr.: 1237-044 Det radiologiska intervallet för DIS-1H3 täcker hela Hp(10) och Hp(3) foton- och betaenergier utan kompromisser. Det breda dos- och energiområdet, fixar pulserade fält och bra prestanda vid höga doser, gör...

EDIS-1 - Direct Ion Storage Dosimeter för H*(10)

Artikelnr.: 1237-024

Artikelnr.: 1237-024 EDIS-1 är en omgivningsdosimeter H*(10) med DIS-teknik, ett digitalt alternativ till TLD, OSL eller filmdosimeter. Utmärkta radiologisk prestanda med enkel och snabb direktavläsning i DIS-läsarna, DBR-1 eller -2.

DBR-1 - Dosimeterläsare DIS

Artikelnr.: 1237-006

Artikelnr.: 1237-006 DBR-1 dosimeterläsare för DIS-1 och EDIS-1 dosimetrar monterade i snäppfästet DDH-2. Dosimetern utläses genom att hela brickan stoppas in i läsarhuvudet. Displayen för att presentera nödvändig information till dosimeterbäraren. DBR-1 har...

DBR-2

Artikelnr.: 1237-033

Artikelnr.: 1237-033 DBR-2 dosimeterläsare för DIS, läser DIS-1, DIS-1H3 och EDIS-1. Dosimetern sätts in med hållare i läsarhuvudet, utläsningen av dos går fort. Nödvändig information för dosimeterbäraren visas i displayen. DBR-2 saknar funktionen...