Produkter » Radioaktivitetsmätning » Persondosimetri » Beredskapsdosimeter » RadTriage50

RadTriage50

Request a quotation
  • RADTriage50 är billig!
  • Går att lagra
  • Liten, stor som ett kreditkort
  • Felsäker

Beredskapsdosimetern RADTriage50 består av ett strålkänsligt material av plast som blir icke-reversibelt infärgat när den exponeras av joniserande strålning. Infärgningen sker omedelbart och blir kraftigare vid högre doser. Den ackumulerade dosen kan utläsas genom att matcha färgerna med dosimeterns referenser.

Vid en olycka med joniserande strålning är RadTriage den enda dosimetern för allmänheten som har erforderligt mätområde för dos och därmed kan minimera risken för panik och oro.

För att säkerställa funktionaliteten hos dosimetern har den en så kallad FIT-indikator. Jämför indikatorns färg med referensfärgen för att se om dosimetern är förbrukad.

Skillnader RadTriage10 vs Radtriage50 - RadTriage10 har ett större dosområdet vid den lägre skalan men har kortare livstid i rumstemperatur.

 

Sensor: Instantly develops an irreversible color when exposed ionizing radiation.
Dose range: 50 - 10000 mSv
Radiation detected: Gamma (>10 keV)
                            Beta (>100 keV)
                            Neutrons
Energy dependency: Independent of energy
Dose Integration: Cumulative
Response retention: Full
Uncertainty: Visually +20%, Colorimetry +10%.
Support equipment: None needed to assess dose
Dimensions: 85 x 55 x 1 mm (H x W x T)
Weight: 3g
Effect of sunlight: Negligible over a week.
Effect of ambient light: Negligible over a month
Temperature dependens: Little (less than 0.2%/oC over -20oC to 60oC)
Max operatinf temperature: 90oC for a day
Humidity dependence: None
Stockpileable: Can be stockpiled for ~10 years in a deep freezer (e.g., -30oC).
Recommended Service Life: Two years in room temperature. It decreases as temperature increases.
Quality: FIT indicator monitors status of the sensor. It indicates cumulative effects of parameters such as time, temperature, service life and UV exposure simultaneously.
Laundry: Little effect from a few laundry cycles
Unique ID: Each dosimeter has it own unique barcode and space to write its name on the back.
Heat sealed: Sensor is heat sealed between top amber & bottom opaque white films.
Packaging: Provided along with user instructions in an envelope.
Manufacturing: Can be adjusted to national language and customized sized