Radioaktivitetsmätning

Komplett leverantör av detektorer, mätinstrument och analyssystem 

Gammadata har mer än 30 års erfarenhet som pålitlig partner till den kärntekniska industrin med flertalet goda referenser. Vi levererar högkvalitativa produkter för detektering av strålning och dessa har blivit branschstandard inom flertalet områden. T ex för aktiv och passiv dosimetri, instrument för ytkontaminering, aktivitetsmätningar, labbutrustning och on-line övervakningssystem. Vi har även en genuint kompetent och auktoriserad serviceorganisation.