Termisk Analys

I över 60 år har Linseis levererat enastående service, kunskap och ledande innovativa produkter inom området termisk analys och termiska fysiska egenskaper. Med en komplett rad instrument för forskning och kvalitetskontroll inklusive:

  • DSC - Differential Scanning Calorimeter
  • TGA och STA - termogravimetri och samtidig termisk analys (TG-DSC / DTA)
  • TMA - termomekanisk analys
  • DIL - Dilatometrar
  • Seebeck-koefficient - elektrisk resistivitet
  • Värmeledningsförmåga - Laser / Xenon-blixt, värmeflöde och övergående instrument.
  • EGA - Utvecklad gasanalys med FTIR och masspektrometer.