SEM Instruments

Phenom är världsledande inom design och tillverkning av avancerade stationära SEM-system med det mest omfattande utbudet av modeller som passar alla budgetar, applikationer och krav.

Alla Phenom SEM-mikroskop är intuitiva att använda, snabbt för att skapa resultat och byggda enligt högsta kvalitetsstandard. Dessa kärnprinciper har använts för att utveckla och skapa spektroskopisystem med den bästa avbildningen och analysen.

Phenom Pure

The Phenom Pure desktop SEM (scanning electron microscope) is an ideal tool for making the transition from working with a light microscope to operating an electron microscope. The Phenom Pure...

Phenom Pro

The sixth-generation of Thermo Scientific Phenom Pro G6 Desktop SEM fills the gap between light microscopy and floor-model SEM analysis, thus expanding the capabilities of research facilities. Fast and easy to...

Phenom ProX G5

Desktop SEM with EDS capability for robust, effortless, and versatile elemental and SEM analysis. The sixth-generation of Thermo Scientific Phenom ProX G6 Desktop SEM fills the gap between light microscopy and...

Phenom XL

The next-generation Thermo Scientific Phenom XL G2 Desktop Scanning Electron Microscope (SEM) automates your quality control process, providing accurate, reproducible results while freeing up time for value-added work. Meet quality...

Phenom Pharos

The Thermo Scientific Phenom Pharos G2 FEG-SEM brings field emission SEM to your tabletop. The Phenom Pharos G2 FEG-SEM will outperform many floor-standing SEMs in terms of image quality, while...

Phenom GSR

Gunshot Residue (GSR) analysis plays an important role in the determination if a firearm has been used in a crime. Established GSR analysis techniques are based on the use of...

Phenom ParticleX AM

The Thermo Scientific™ Phenom™ ParticleX Scanning Electron Microscope (SEM) for Additive Manufacturing. The Phenom ParticleX AM Desktop SEM is a multi-purpose desktop SEM delivering purity at the microscale. Take in-house control...

Phenom ParticleX TC

With the growing demand for analysis of smaller particles beyond the scope of light microscopy within (automotive) industries, the Thermo Scientific™ Phenom™ ParticleX - Technical Cleanliness enables automated Scanning Electron...

Phenom ParticleX Steel Skrivbord SEM

Phenom ParticleX Steel Desktop SEM är ett kombinerat SEM-avbildnings- och EDS-analysinstrument för kvalitetskontroll inom ståltillverkning, med branschspecifik programvara utformad för att snabbt och enkelt tillhandahålla högkvalitativa data för inkludering, fel...

Axia ChemiSEM

The Thermo Scientific™ Axia™ ChemiSEM™ Scanning Electron Microscope is unlike traditional SEMs in that it always collects EDS data in the background. It uses unique algorithms to process the SEM...