Materialkarakterisering

Vi erbjuder ett komplett sortiment av instrument för fullständig analys och karakterisering av era prover. Oavsett om forskningen gäller kemiska eller fysikaliska egenskaper, ytor, elektriska eller termiska egenskaper har vi har de nödvändiga verktygen från världsledande tillverkare.