Laser karakterisering

Här kan du hitta strålprofilmätinstrument som låter dig spela in och analysera formen, effekt, positionen och spridningen av din laserstråle med hög noggrannhet och hög upplösning.

Våra våglängdsmätningsinstrument tillhandahåller spektralanalys för CW och pulsade lasrar; tillgängliga för att ansluta direkt till din dator eller via en konverteringsenhet.

Vårt största urval av instrument är ström- och energisensorer och mätare för dina CW- och pulsade lasrar. Vi förser dig också med system med reducerade priser som innehåller ett ekonomiskt alternativ till en begränsad budget.

Optiska pulsmätinstrument är perfekta för att analysera den höga toppintensiteten och korta pulsbredderna för Ultrafast Laser Systems

 

Ladda ner 2019-mät- och kontrollkatalogen