Produkter » Dosimetriservice » OSL och TLD - Dosimetriservice » OSL Helkroppsdosimeter Hp(10) + Hp(0.07)

OSL Helkroppsdosimeter Hp(10) + Hp(0.07)

Artikelnr.: AWST-OSL-GD01

Request a quotation
  • Helkroppsmätning Hp(10) och Hp(0.07)
  • Ackrediterad i Sverige för arbetstagare i kategori A
  • 2 st BeOSL tabletter i varje bricka
  • Individuell kalibrering för varje tablett
  • Rapportering av doser till nationella dosregistret hos SSM

Dosimetern baseras på OSL-teknik (optiskt stimulerad luminiscens) som avläses med ljusstimulering. Tekniken är okänslig för yttre parametrar så som damm, värme eller fuktighet. Det är viktigt att kapslingen förblir hel under mätperioden. Etiketten på framsidan av dosimetern innehåller information om bärarens namn, mätperiod samt dosimeter ID.

Mäter: fotonstrålning, Hp(10) och Hp(0.07)
Detektionsprincip: 2 st OSL-tabletter
Mätintervall för dos 0,1 mSv - 10 Sv
Energiområde Hp(10): 16 keV - 7 MeV
Vikt: 12 g inkl plastskydd, 27 g inkl bärram och klämma
Dosimeterhållare: Plastskal med klämma samt bärram som option
Storlek i plastskydd, utan klämma: 72 x 43 x 9,4 mm
Storlek med bärram (option): 76 x 51 x 4,2 mm
Mätperiod 4 veckor till 1 kvartal