Produkter » Dosimetriservice » OSL och TLD - Dosimetriservice » TLD Albedodosimeter Foton + Neutron Hp(10)

TLD Albedodosimeter Foton + Neutron Hp(10)

Artikelnr.: AWST-TL-GD04

Request a quotation
  • Helkroppsmätning Hp(10), neutroner och fotoner
  • Ackrediterad i Sverige för arbetstagare i kategori A
  • 4 st TLD tabletter i varje bricka (2 st Li-6 och 2 st Li-7)
  • Individuell kalibrering för varje tablett
  • Rapportering av doser till nationella dosregistret hos SSM ingår i tjänsten

Albedodosimetern med TLD (thermoluminescence) är en helkroppsdosimeter för fotoner och neutroner Hp (10). Fyra litiumfluoridchips är fästa mellan PTFE på ett streckkodat aluminiumkort. Två av detektorerna innehåller litium-6 som är känslig för neutroner och fotoner, de andra två innehåller isotopen litium-7 som bara är känslig för fotoner.

Korthållaren består av borpreparerad plast och har två fönster för neutroner, ett på framsidan för direktinkommande neutroner och det andra på baksidan för albedoneutronerna (av mänskliga kroppen bakåtspridda neutroner).

För neutronstrålningsfält varierar kalibreringsfaktorn för dosberäkningen med strålfältet. Kalibreringsfaktorn som bör tillämpas styrs lämpligen av arbetsmiljön;

  • N1: Kärnkraftverk och forskningsreaktorer
  • N2: Hantering av bränsleelement
  • N3: Radionuklidkällor (t.ex. Cf, Am (Be))
  • N4: Högenergiacceleratorer, protonterapi

För varje dosimeter måste önskad N-faktor skickas till dosimetritjänsten. Albedodosimetern bärs med baksidan nära kroppen.