OSL och TLD - Dosimetriservice

OSL tab

Gammadata erbjuder en dosimetritjänst till arbetstagare som löper en risk för att exponeras av joniserande strålning. Vår tjänst innehåller flera olika dosimetertyper för olika tillämpningar, helkropps-, ögonlins-, extremitets-, och omgivningsmätningar. Dosimetertjänsten är ett abonnemang och inkluderar dosimetern, avläsningar och rapportering av resultatet till er som kund samt vid tillämpligt, även nationella dosregister. Servicen har ackreditering från strålskyddsmyndigheter över hela världen, till exempel den svenska myndigheten SSM och SSMFS2018:9.

Läs mer om våra allmänna villkor här D89 - Gammadatas Allmänna villkor för Dosimetritjänst (på svenska)

OSL Helkroppsdosimeter Hp(10) + Hp(0.07)

Artikelnr.: AWST-OSL-GD01

Artikelnr.: AWST-OSL-GD01 Dosimetern baseras på OSL-teknik (optiskt stimulerad luminiscens) som avläses med ljusstimulering. Tekniken är okänslig för yttre parametrar så som damm, värme eller fuktighet. Det är viktigt att kapslingen förblir hel...

OSL Ögonlinsdosimeter Hp(3)

Artikelnr.: AWST-OSL-AD01

Artikelnr.: AWST-OSL-AD01 Dosimetern är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att mäta dos till ögats lins enligt Hp(3). Dosimetern bärs i pannband och kan justeras för att bäst representera ögats position i förhållande...

OSL ringdosimeter Hp(0.07)

Artikelnr.: AWST-OSL-TD 01

Artikelnr.: AWST-OSL-TD 01 Ringdosimeter för att mäta huddos Hp(0.07). Dosimetern består av en dosimeterhållare i svart plast med jsuteringsmån. Tabletten är av typ BeOSL och är omläsningsbar.

TLD Ringdosimeter Hp(0.07) Beta

Artikelnr.: AWST-TL-TD70

Artikelnr.: AWST-TL-TD70 Ring extremity dosemeter for Hp(0.07) measurements, consisting of a numbered dosimeter cover and an TLD pellet detector. Made of blue plastic with dosemeter ID on the strap.

TLD Albedodosimeter Foton + Neutron Hp(10)

Artikelnr.: AWST-TL-GD04

Artikelnr.: AWST-TL-GD04 Albedodosimetern med TLD (thermoluminescence) är en helkroppsdosimeter för fotoner och neutroner Hp (10). Fyra litiumfluoridchips är fästa mellan PTFE på ett streckkodat aluminiumkort. Två av detektorerna innehåller litium-6 som är...

OSL omgivnings- och bakgrundsdosimeter H*(10)

Artikelnr.: AWST-OSL-OD01

Artikelnr.: AWST-OSL-OD01 Bakgrundsdosimeter för omgivningsmätning H*(10), bestående av 2 stycken OSL-element i ett vädertätt plasthölje. Dosimetern kan användas för att bestämma bakgrundsstrålningen t.ex. på platser där Instadose eller andra dosimetrar förvaras, för...